การแข่งขันที่มีโอกาสเป็นเดิมพัน
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท

ผู้ชนะ 5 คนสุดท้าย
สลากออมสินมูลค่า 1,000,000 / คน
ตำแหน่ง presenter ของผลิตภัณฑ์ชั้นนำ 3 ผลิตภัณฑ์ ผลงานเพลงและซีรีส์
เป็นศิลปินในสังกัด Starhunter Studio 3 ปี

เปิดรับสมัครแล้วทั้ง 2 ช่องทาง

สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 2562 – 3 ส.ค. 2562
หรือสมัครด้วยตนเอง ณ วัน Audition

กฎและกติกาการเข้าร่วมการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

เพศ : ชาย
อายุ : 14 ปีขึ้นไป
สถานะ : โสด

หลักฐานที้ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  2. ภาพถ่ายเต็มตัว และครึ่งตัว อย่างละ 2 ใบ
  3. แสดงหลักฐานการเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน (Mymo , สมุดบัญชี) ที่ชื่อตรงกับบัตรประชาชน

ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง ณ วันออดิชั่น

สำหรับผู้ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์

  1. กรอกใบสมัครทางออนไลน์ และพิมพ์เอกสารเพ่ือนำมาย่ืน ณ วันออดิชั่น คลิ๊ก
  2. ส่งหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทั้งหมด 2 ชุด ณ วันออดิชั่น
  3. ผู้สมัครมีเวลาแสดงความสามารถพิเศษ 1 นาที(กรรมการมีสิทธ์ิแจ้งให้ยุติการแสดงก่อนจบได้)

ขั้นตอนการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ คลิ๊ก

*** เงื่อนไขการพิจารณา ***
ผ้สูมัครสามารถส่งคลิปการแสดงความสามารถได้สูงสุด 5 คลิปการแสดงต่อ 1 คน

วันรับสมัครรอบออดิชั่นในแต่ละภาค

ภาคอีสาน

วันเสาร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2562
ภาคอีสาน @เซนทรัลขอนแก่น

ประกาศผลผู้เข้ารอบ
วันจันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2562

ภาคใต้

วันเสาร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2562
ภาคใต้ @เซนทรัลหาดใหญ่

ประกาศผลผู้เข้ารอบ
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2562

ภาคเหนือ

วันเสาร์ ที่ 28 กรกฏาคม 2562
ภาคเหนือ @เซนทรัลเชียงใหม่

ประกาศผลผู้เข้ารอบ
วันอังคาร ที่ 30 กรกฏาคม 2562

ภาคกลาง

วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562
ภาคกลาง @เซนทรัลเวิร์ล

ประกาศผลผู้เข้ารอบ
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562

กรอกใบสมัครออนไลน์

*** ประกาศผลผู้เข้ารอบออดิชั่นออนไลน์ 20 คน วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 ***

ข้อมูลส่วนตัว

โสดแต่งงานหย่า
เกณฑ์แล้วยังไม่ได้เกณฑ์เรียน ร.ด.ผ่อนผัน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการสมัคร

หมายเหตุ : แคปหน้าจอแสดงผลบน Application Mymo ที่ระบุชื่อนามสกุลของผู้สมัครชัดเจน

ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จัดนำคลิปการแสดงไปเผยแพร่ในทุกช่องทาง

*** ในขอบเขตความสามารถ ร้อง เต้น และการแสดง ***
เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นผู้สมัครจะได้รับ E mail ตอบกลับ
และทางผู้จัดจะโพสต์คลิปวิดีโอความสามารถบน facebook / Superboy project